Duurzame afvalverwerking

Start ook met besparen!

Vraag vrijblijvend een informatiepakket aan.

Inkopen duurzame afvalverwerking

Inkopen duurzame afvalverwerking

Begin 2019 gaat Schoolinkoop duurzame afvalverwerking collectief aanbesteden. Hiervoor zoekt Schoolinkoop een partij die goede kwaliteit levert tegen de beste prijzen. Daarnaast wordt van deze partij verwacht dat scholen geadviseerd en

ondersteund worden bij het scheiden van afval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bewustwording bij personeel en leerlingen. Inschrijven voor dit traject is nu mogelijk via bovenstaande knop. Zo werken we gezamenlijk aan een duurzame toekomst.

Begin 2019 gaat Schoolinkoop duurzame afvalverwerking collectief aanbesteden. Hiervoor zoekt Schoolinkoop een partij die goede kwaliteit levert tegen de beste prijzen. Daarnaast wordt van deze partij verwacht dat scholen geadviseerd en

ondersteund worden bij het scheiden van afval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bewustwording bij personeel en leerlingen. Inschrijven voor dit traject is nu mogelijk via onderstaande knop. Zo werken we gezamenlijk aan een duurzame toekomst.

Ons totale duurzaamheidsprogramma

Het in te kopen duurzaamheidsprogramma bevat het faciliteren van de interne en externe afvalstromen van de school. Daarnaast wordt de leverancier gevraagd om advies en ondersteuning bij de duurzaamheidscomponent van afvalverwerking.

Hiervoor wordt een leverancier gezocht die kinderen, ouders en leraren bewust maakt van het belang van duurzame afvalverwerking en alle betrokkenen hierin opleidt.

Het in te kopen duurzaamheidsprogramma bevat het faciliteren van de interne en externe afvalstromen van de school. Daarnaast wordt de leverancier gevraagd om advies en ondersteuning bij de duurzaamheidscomponent van afvalverwerking.

Hiervoor wordt een leverancier gezocht die kinderen, ouders en leraren bewust maakt van het belang van duurzame afvalverwerking en alle betrokkenen hierin opleidt.

Kwaliteit & Gemak

Alle producten en diensten worden op professionele wijze ingekocht. Na de aanbesteding begeleiden we de implementatie en ontzorgen we u volledig met ons professionele contractmanagement.

Duurzaamheid

Schoolinkoop focust in de aanbesteding op leveranciers die duurzame afvalverwerking in de praktijk brengen. Hierbij zoeken we leveranciers die leerlingen, ouders en lerararen bewust maakt van het belang hiervan en hierin opleidt.

Aanbesteding

Schoolinkoop volgt de wettelijke Europese richtlijnen voor Europese aanbesteding. Een werkgroep van de scholen ondersteunt Schoolinkoop bij het opstellen van het programma van eisen. Schoolinkoop legt de uiteindelijke beslissingen voor aan een werkgroep.

“Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020.”

 

– Rijksoverheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020.

 

– Rijksoverheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen

Schoolinkoop heeft intensief contact met profielorganisaties en scholen. Hierin komt naar voren dat scholen voor hun duurzame afvalverwerking, vaak een kwalitatief goede partij zoeken die tegen de beste prijzen levert. Daarnaast verwachten scholen dat de afvalverwerker de school ondersteunt en adviseert bij het scheiden van afval. Deze partij die aan alle wensen voldoet blijkt voor scholen in de praktijk vaak lastig te vinden.

De wens van scholen voor duurzame afvalverwerking sluit aan bij de doelstellingen van de Nederlandse Rijksoverheid. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden.

De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Om deze doelen te realiseren zijn ook de inspanningen van scholen noodzakelijk. Daarnaast geven scholen op deze manier het goede voorbeeld aan hun leerlingen.

Schoolinkoop leidt het Europese aanbestedingsproces om voor scholen een geschikte partner te vinden voor hun duurzame afvalverwerking. Hierbij wordt gezocht naar een kwalitatief goede partner die tegen scherpe prijzen werkt. Daarnaast wordt van deze partij verwacht dat zij de school adviseren en ondersteunen bij het scheiden van afval.

Schoolinkoop heeft intensief contact met profielorganisaties en scholen. Hierin komt naar voren dat scholen vaak een kwalitatief goede partij zoeken voor hun duurzame afvalwerking die tegen de beste prijzen levert. Daarnaast verwachten scholen dat de afvalverwerker de school ondersteund en adviseert bij het scheiden van afval. Deze partij die aan alle wensen voldoet blijkt voor scholen in de praktijk vaak lastig te vinden.

De wens van scholen voor duurzame afvalverwerking sluit aan bij de doelstellingen van de Nederlandse Rijksoverheid. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden.

De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Om deze doelen te realiseren zijn ook de inspanningen van scholen noodzakelijk. Daarnaast geven scholen op deze manier het goede voorbeeld aan hun leerlingen.

Schoolinkoop leidt het Europese aanbestedingsproces om voor scholen een geschikte partner te vinden voor hun duurzame afvalverwerking. Hierbij wordt gezocht naar een kwalitatief goede partner die tegen scherpe prijzen werkt. Daarnaast wordt van deze partij verwacht dat zij de school adviseren en ondersteunen bij het scheiden van afval.

Start ook met besparen!

Vraag vrijblijvend een informatiepakket aan.

Menu