Duurzame afvalverwerking

Start ook met besparen!

Vraag vrijblijvend een informatiepakket aan.

Inkopen duurzame afvalverwerking

Inkopen duurzame afvalverwerking

Schoolinkoop koopt de duurzame afvalverwerking in bij Renewi; marktleider op het gebied van afvalverwerking in Nederland. Renewi heeft veel ervaring in de Nederlandse onderwijsmarkt en onderscheidt zich met een lokale service, een breed productaanbod en internationale expertise.

Samen met Renewi kan Schoolinkoop uw onderwijsinstelling helpen met duurzame afvalscheiding. Of u nu alleen restafval heeft of juist meerdere afvalstromen van elkaar scheidt, wij zorgen dat dit apart wordt opgehaald en verwerkt.

Schoolinkoop koopt de duurzame afvalverwerking in bij Renewi; marktleider op het gebied van afvalverwerking in Nederland. Renewi heeft veel ervaring in de Nederlandse onderwijsmarkt en onderscheidt zich met een lokale service, een breed productaanbod en internationale expertise.

Samen met Renewi kan Schoolinkoop uw onderwijsinstelling helpen met duurzame afvalscheiding. Of u nu alleen restafval heeft of juist meerdere afvalstromen van elkaar scheidt, wij zorgen dat dit apart wordt opgehaald en verwerkt.

Ons totale duurzaamheidsprogramma

Onsduurzaamheidsprogramma bevat het faciliteren van de interne en externe afvalstromen van de school. Daarnaast wordt de leverancier gevraagd om advies en ondersteuning bij de duurzaamheidscomponent van afvalverwerking.

Hiervoor wordt een leverancier gezocht die kinderen, ouders en leraren bewust maakt van het belang van duurzame afvalverwerking en alle betrokkenen hierin opleidt.

Het in te kopen duurzaamheidsprogramma bevat het faciliteren van de interne en externe afvalstromen van de school. Daarnaast wordt de leverancier gevraagd om advies en ondersteuning bij de duurzaamheidscomponent van afvalverwerking.

Hiervoor wordt een leverancier gezocht die kinderen, ouders en leraren bewust maakt van het belang van duurzame afvalverwerking en alle betrokkenen hierin opleidt.

Kwaliteit & Gemak

De duurzame afvalverwerking is professioneel ingekocht middels een Europese aanbesteding. Bij deelname aan het collectief begeleidt Schoolinkoop de implementatie van de dienstverlening. Daarna zorgen wij voor volledige ontzorging door het contract voor u te managen.

Duurzaamheid

Al uw verschillende afvalstromen kunnen apart opgehaald, vervoerd en verwerkt worden. Daarnaast zijn wij transparant over de plaats en wijze van verwerking van uw afval. Daarnaast zet Schoolinkoop zich samen met Renewi actief in op CO2-reductie door het communiceren van behaalde resultaten en kennisdeling tussen scholen. Daarnaast wordt uitsluitend met kraakperswagens gereden die aan de Euro5 en Euro6 emissienormen voldoen.

Aanbesteding

Schoolinkoop volgt de wettelijke Europese richtlijnen voor Europese aanbesteding. Een werkgroep van de scholen ondersteunt Schoolinkoop bij het opstellen van het programma van eisen. Schoolinkoop legt de uiteindelijke beslissingen voor aan een werkgroep.

Service

De duurzame afvalverwerking is professioneel ingekocht middels een Europese aanbesteding. Bij deelname aan het collectief begeleidt Schoolinkoop de implementatie van de dienstverlening. Daarna zorgen wij voor volledige ontzorging door het contract voor u te managen.

Prijzen en indexatie

Dankzij de collectiviteit en de Europese aanbesteding zij net zeer scherpe prijzen bedongen voor alle mogelijke afvalstromen. Schoolinkoop kan op basis van uw huidige situatie berekenen wat deelname aan dit collectief u oplevert. Neem hiervoor contact met ons op.

Facturatie

Facturatie vindt plaats op basis van maandfacturen met een betaaltermijn van 30 dagen. U kunt kiezen tussen een factuur per school of een verzamelfactuur voor het bestuur met daarin een onderverdeling naar iedere school of andere entiteit.

“Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020.”

 

– Rijksoverheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

duurzame afvalverwerking rijksoverheid
duurzame afvalverwerking rijksoverheid

Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020.

 

– Rijksoverheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen

Schoolinkoop heeft intensief contact met profielorganisaties en scholen. Hierin komt naar voren dat scholen voor hun duurzame afvalverwerking, vaak een kwalitatief goede partij zoeken die tegen de beste prijzen levert. Daarnaast verwachten scholen dat de afvalverwerker de school ondersteunt en adviseert bij het scheiden van afval. Deze partij die aan alle wensen voldoet blijkt voor scholen in de praktijk vaak lastig te vinden.

De wens van scholen voor duurzame afvalverwerking sluit aan bij de doelstellingen van de Nederlandse Rijksoverheid. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden.

De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Om deze doelen te realiseren zijn ook de inspanningen van scholen noodzakelijk. Daarnaast geven scholen op deze manier het goede voorbeeld aan hun leerlingen.

Schoolinkoop leidt het Europese aanbestedingsproces om voor scholen een geschikte partner te vinden voor hun duurzame afvalverwerking. Hierbij wordt gezocht naar een kwalitatief goede partner die tegen scherpe prijzen werkt. Daarnaast wordt van deze partij verwacht dat zij de school adviseren en ondersteunen bij het scheiden van afval.

Schoolinkoop heeft intensief contact met profielorganisaties en scholen. Hierin komt naar voren dat scholen vaak een kwalitatief goede partij zoeken voor hun duurzame afvalwerking die tegen de beste prijzen levert. Daarnaast verwachten scholen dat de afvalverwerker de school ondersteund en adviseert bij het scheiden van afval. Deze partij die aan alle wensen voldoet blijkt voor scholen in de praktijk vaak lastig te vinden.

De wens van scholen voor duurzame afvalverwerking sluit aan bij de doelstellingen van de Nederlandse Rijksoverheid. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden.

De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Om deze doelen te realiseren zijn ook de inspanningen van scholen noodzakelijk. Daarnaast geven scholen op deze manier het goede voorbeeld aan hun leerlingen.

Schoolinkoop leidt het Europese aanbestedingsproces om voor scholen een geschikte partner te vinden voor hun duurzame afvalverwerking. Hierbij wordt gezocht naar een kwalitatief goede partner die tegen scherpe prijzen werkt. Daarnaast wordt van deze partij verwacht dat zij de school adviseren en ondersteunen bij het scheiden van afval.

Start ook met besparen!

Vraag vrijblijvend een informatiepakket aan.

Menu